Tìm kiếm nâng cao

Phụ kiện cho ACB

Tall Glow

Phụ kiện cho ACB

 Loại  Mã hàng
ETR (Electronic Trip Relay), khối thiết lập chính (Main Module Setting)
WS1: Gener
WS1-W
WS2: General use for -SWA
WS2-W
WM1: General protection use WM1-W
WM2: General protection use for -SWA WM2-W
WB1: MCR/INST only WB1-W
WB2: MCR/INST only for SWA:WB2 WB2-W
ETR (Electronic Trip Relay), khối thiết lập tùy chọn (Optional Setting Module)
G1: Ground found protection
G1-W
E1: Earth leakage protection
E1-W
AP: 2nd additional pre-alarm AP-W
Neutral pole 50% protection
N5-W
ETR (Electronic Trip Relay), bộ nguồn (Power supply)
P1: AC-DC 100~240V
PW1-W
P2: DC24~60V
PW2-W
P3: AC-100~240V, DC100~125V với tiếp điểm ngõ ra
PW3-W
P4: DC24~60V với tiếp điểm ngõ ra 
PW4-W
P5: DC100~240V với tiếp điểm ngõ ra (SSR) 
PW5-W
Các phụ kiền tùy chọn khác cho ACB
EX1: Khoái môû roäng (extension module)
EX1-W
DP1: display 
DP1-W
DP2: display onto panel board
DP2-W
VT: biến áp
VT-W
TAL: temperature alarm cho loaïi 3P TAL(3)-W
TAL: temperrature alarm cho loaïi 4P TAL(4)-W
WMCR-SW: MCR switch MCS-W
Các phụ kiện kết nối mạng cho ACB
BIF-CC:CC-Link interface BIF-CC-W
BIF-PR:PROFIBUS-DP interface BIF-PR-W
BIF-MD: Mobus Interface Unit BIF-MD-W
I/O unit BIF-CON-W
Công tắc vị trí kéo ngoài cho mạng
BIF-CL-W
AX (Auxiliry Switch) -Tiếp điểm phụ AX
AX(1a1b) AX-2-W
AX(2a2b) AX-4-W
AX(3a3b) AX-6-W
AX(4a4b) AX-8-W
AX(5a5b) AX-10-W
HAX (High Capacity AX) -Tiếp điểm phụ AX dung lượng cao
HAX(1a1b) HAX-2-W
AX(2a2b) HAX-4-W
AX(3a3b) HAX-6-W
AX(4a4b) HAX-8-W
AX(5a5b) HAX-10-W
SHT (Shunt Trip) -Cuộn cắt (luông lắp đặt cùng với tiếp điểm phụ AX)
SHT (100-250V AC-DC) SHT-AD250-W
SHT (380-500VAC) SHT-A500-W
SHT (24-48VDC) SHT-D048-W
 UVT (Under Voltage Trip)- Bảo vệ thấp áp
UVT DC24V INST UVT-D024B-W(INST)
UVT DC48V INST UVT D048B-W(INST)
UVT DC100-110V INST UVT D110B-W(INST)
UVT DC120-125V INST UVT-D125B-W(INST)
UVT DC220V INST  UVT-D220B-W(INST)
UVT AC100-120V INST UVT-A120B-W(INST)
UVT AC200-240V INST UVT-A240B-W(INST)
UVT DC24V 0.5s UVT-D024B-W(05)
UVT DC48V 0.5s UVT-D048B-W(05)
UVT DC100-110V 0.5s UVT-D110B-W(05)
UVT DC120-125V 0.5s UVT-D125B-W(05)
UVT DC220V 0.5s UVT-D220B-W(05)
UVT AC100-120V 0.5s UVT-A120B-W(05)
UVT AC200-240V 0.5s UVT-A240B-W(05)
UVT DC24V 3s UVT-D024B-W(30)
UVT DC48V 3s UVT-D048B-W(30)
UVT DC100-110V 3s UVT-D110B-W(30)
UVT DC120-125V 3s UVT-D125B-W(30)
UVT DC220V 3s UVT-D220B-W(30)
UVT AC100-120V 3s VT-A120B-W(30)
UVT AC200-240V 3s UVT-A240B-W(30)
UVT AC380-460V 3s UVT-A460B-W(30)
UVT AC380-460V INST UVT-A460B-W(INST)
UVT AC380-460V 0.5s UVT-A460B-W(05)
MD (Motor Drive) - Motor lạp lò xo
MD(100-125V AC-DC) MD-AD125-W
MD(200-250V AC-DC) MD-AD250-W
MD(100-125V AC-DC) for 4000SWA 4P MD-AD125-4A4W
MD(200-250V AC-DC) for 4000SWA 4P MD-AD250-4A4W 
MD(24V DC) (ngoaïi tröø 4000SWA 4P-4000~6300-SW) MD-D024-W
MD(48V DC) (ngoaïi tröø 4000SWA 4P-4000~6300-SW) MD-D048-W
CC (Closing Coil) - Cuộn đóng
Closing coil (100-250V AC-DC) CC-AD250-W
Closing coil (24-48V DC) CC-D48-W
WMI (Mechanical Interlock) - Khóa liên động cơ khí (bao gồm cáp nối)
MI for 630SW-2000SWA 3P Fixed
MI-203F-W
MI for 630SW-2000SWA 3P D/O MI-203D-W
MI for 2000SW-4000SWA 3P Fixed MI-403F-W
MI for 2000SW-4000SWA 3P D/O MI-403D-W
MI for 630SW-2000SWA 4P Fixed MI-204F-W
MI for 630SW-2000SWA 4P D/O MI-204D-W
MI for 2000SW-4000SWA 4P Fixed MI-404F-W
MI for 2000SW-4000SWA 4P D/O MI-404D-W
MI for 4000/5000/6300 3P Fixed MI-633F-W
MI for 4000/5000/6300 3P D/O MI-633D-W
MI for 4000/5000/6300 4P Fixed MI-634HNF-W
MI for 4000/5000/6300 4P D/O MI-634HND-W
MI wire set for among 3 ACBs MI-IW-W
http://thietbimitsubishi.com/san-pham/thiet-bi-dong-cat/acb/phu-kien-cho-acb.html