Tìm kiếm nâng cao

Khoá liên động và các phụ kiện khác

Tall Glow

Khoá liên động và các phụ kiện khác

Bộ khoá liên động cơ khí:

Cho phép khoá về cơ và điện của một trong hai công-tắc từ lắp ở bên để tránh ngắn mạch do cả 2 đóng mạch đồng thời.

UN-ML11 dùng cho S-N10
UN-ML21 dùng cho S-N20/25/35/50/65
UN-ML80 dùng cho S-N80/95/125
UN-ML150 dùng cho S-N150
UN-ML220 dùng cho S-N18 0/2 20/300/400

Khối tiếp điểm phụ
UN-AX11 dùng cho S-N 10/20/25/35/50/65
UN-AX2-1A1B dùng cho S-N 10/12/20/25/35/50/65
UN-AX4-2A2B dùng cho S-N 10/12/20/25/35/50/65
UN-AX80 dùng cho S-N80/95/125
UN-AX150 dùng cho S-N 150/180/220/300/400
UN-AX2 2A dùng cho S-NIO/12
UN-AX2 2B dùng cho S-N25/18/28

Bộ định thời dùng khí nén
UN-TR4AN

 

http://thietbimitsubishi.com/san-pham/thiet-bi-dong-cat/contactor/khoa-lien-dong-va-cac-phu-kien-khac.html