Tìm kiếm nâng cao

MCB - Miniature Circuit Breaker Series

Tall Glow

Miniature Circuit Breaker Series

Giá: LIÊN HỆ

CB tự động loại nhỏ (MCB - Miniature Circuit Breaker), đường cong C tiêu chuẩn IEC-60898

 MCB Mã hàng
Đặc tính
Dòng ngắn mạch
BH-D6 Series  MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (1 cực)
 
 
 
 
 
 
BH-D6 1P, (6)A
6 kA
BH-D6
1P, (10,13,16,20)A
6 kA
BH-D6
1P, (25, 32)A
6 kA
BH-D6
1P, (40)A
6 kA
BH-D6
1P, (50)A 6 kA
BH-D6
1P, (63)A
6 kA
BH-D6 Series
 MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (2 cực)
 
 
 
 
 
 
BH-D6
2P,(6)A
6 kA
BH-D6
2P, (10,13,16,20)A
6 kA
BH-D6
2P, (25, 32)A
6 kA
BH-D6
2P, (40)A
6 kA
BH-D6
2P, (50)A
6 kA
BH-D6
2P, (63)A
6 kA
BH-D6 Series
 MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (3 cực)
 
 
 
 
 
 
BH-D6
3P,(6)A
6 kA
BH-D6
3P, (10,13,16,20)A
6 kA
BH-D6
3P, (25, 32)A
6 kA
BH-D6
3P, (40)A
6 kA
BH-D6
3P, (50)A
6 kA
BH-D6
3P, (63)A
6 kA
BH-D6 Series
 MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (4 cực)
 
 
 
 
 
 
BH-D6
4P,(6)A
6 kA
BH-D6
4P, (10,13,16,20)A
6 kA
BH-D6
4P, (25, 32)A
6 kA
BH-D6
4P, (40)A
6 kA
BH-D6
4P, (50)A
6 kA
BH-D6
4P, (63) A
6 kA
BH-D6 Series
MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (1 cực)
 
 
 
 
 
 
 
BH-D6S
1P,(0.5,1,1.6,2,3,4)A
6 kA
BH-D6S
1P, 6A
6 kA
BH-D6S
1P, (10,13,16,20)A
6 kA
BH-D6S
1P, (25,32)A
6 kA
BH-D6S
1P, 40A
6 kA
BH-D6S
1P, 50 A
6 kA
BH-D6S
1P, 63 A
6 kA
BH-D6 Series  MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (2 cực)
 
 
 
 
 
 
 
BH-D6S
2P,(0.5,1,1.6,2,3,4)A
6 kA
BH-D6S
2P, 6A 
6 kA
BH-D6S
2P, (10,13,16,20)A 
6 kA
BH-D6S
2P, (25,32)A 
6 kA
BH-D6S
2P, 40A 
6 kA
BH-D6S
2P, 50 A 
6 kA
BH-D6S
2P, 63 A 
6 kA
BH-D6 Series MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (3 cực)
 
 
 
 
 
 
 
BH-D6S
3P,(0.5,1,1.6,2,3,4)A
6 kA
BH-D6S
3P, 6A
6 kA
BH-D6S
3P, (10,13,16,20)A
6 kA
BH-D6S
3P, (25,32)A
6 kA
BH-D6S
3P, 40A
6 kA
BH-D6S
3P, 50 A
6 kA
BH-D6S
3P, 63 A
6 kA
BH-D6 Series
MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (4 cực)
  BH-D6S
4P,(0.5,1,1.6,2,3,4)A 
6 kA
BH-D6S
4P, 6A 
6 kA
BH-D6S
4P, (10,13,16,20)A 
6 kA
BH-D6S
4P, (25,32)A 
6 kA
BH-D6S
4P, 40A 
6 kA
BH-D6S
4P, 50 A 
6 kA
BH-D6S
4P, 63 A 
6 kA
http://thietbimitsubishi.com/san-pham/thiet-bi-dong-cat/mcb/mcb-miniature-circuit-breaker-series.html