Tìm kiếm nâng cao

RCCB - Residual Current Circuit Breaker Series

Tall Glow

Residual Current Circuit Breaker Series

Giá: LIÊN HỆ

CB bảo vệ dòng rò điện (RCCB - Residual Current Circuit Breaker), đường cong C tiêu chuẩn IEC-61008

 Mã hàng  Đặc tính  Dòng rò
CB bảo vệ dòng rò điện RCCB (Residual Current Circuit Breaker), tiêu chuẩn IEC-61008,loại 2 cực 30mA 
BV-D 2P, 25A 30mA
BV-D 2P, 40A 30mA
BV-D 2P, 63A 30mA
 CB bảo vệ dòng rò điện RCCB (Residual Current Circuit Breaker), tiêu chuẩn IEC-61008,loại 4 cực 30mA
BV-D 4P, 25A 30mA
BV-D 4P, 40A 30mA
BV-D 4P, 63A 30mA
CB bảo vệ dòng rò điện RCCB (Residual Current Circuit Breaker), tiêu chuẩn IEC-61008,loại 2 cực 300mA 
BV-D 2P, 25A 30mA30mA
BV-D 2P, 40A 30mA
BV-D 2P, 63A 30mA
CB bảo vệ dòng rò điện RCCB (Residual Current Circuit Breaker), tiêu chuẩn IEC-61008,loại 4 cực 300mA
BV-D 4P, 25A 30mA
BV-D 4P, 40A 30mA
BV-D 4P, 63A 30mA
CB bảo vệ dòng rò điện RCBO (Combined RCD/MCB devices)
BV-D 1PN, 6A 4,5kA 30mA
BV-D 1PN, 10A 4,5kA 30mA
BV-D 1PN, 16A 4,5kA 30mA
BV-D 1PN, 20A 4,5kA  30mA
BV-D 1PN, 25A 4,5kA  30mA
BV-D 1PN, 32A 4,5kA  30mA
BV-D 1PN, 6A 4,5kA 100mA
BV-D 1PN, 10A 4,5kA 100mA
BV-D 1PN, 16A 4,5kA 100mA
BV-D 1PN, 20A 4,5kA 100mA
BV-D 1PN, 25A 4,5kA 100mA
BV-D 1PN, 32A 4,5kA 100mA
BV-D 1PN, 6A 4,5kA 100mA
BV-D 1PN, 10A 4,5kA,300mA
BV-D 1PN, 16A 4,5kA,300mA
BV-D 1PN, 20A 4,5kA,300mA
BV-D 1PN, 25A 4,5kA,300mA
BV-D 1PN, 32A 4,5kA,300mA
Quí khách có nhu cầu về sản phẩm CB bào vệ dòng rò điện RCCB Mitsubishi xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết và giá thành tốt nhất

http://thietbimitsubishi.com/san-pham/thiet-bi-dong-cat/mcb/rccb-residual-current-circuit-breaker-series.html