Tìm kiếm nâng cao

AnS CPU

Tall Glow

AnS CPU

CÁC SẢN PHẨM AnS CPU

GIÁ: LIÊN HỆ

 

Dãy sản phẩm

Mã hàng
Bộ nhớ CT
Số điểm vào ra

A2USHCPU-S1
30k steps
1024
0.09μs/step processing
A2ASCPU-S30
14k steps
1024
0.20μs/step processing
A2ASCPU-S1
14k steps
1024 0.20μs/step processing
A2ASCPU
14k steps
512 
0.20μs/step processing
A2SHCPU-S1
30k steps
1024
0.25μs/step processing
A2SHCPU
14k steps
512
0.25μs/step processing
A1SHCPU
8k steps
256
0.33μs/step processing,
A1SJHCPU-S8
8k steps
256
0.33μs/step processing,
Power supply + CPU module + CPU base, 8 slots
A1SJHCPU
8k steps
256
0.33μs/step processing,
Power supply + CPU module + CPU base, 5 slots

 

Những tính năng chính:

 *Tốc độ xữ lý cao:

Tốc độ xử lý của AnSH CPU nhanh hơn đến ba hoặc bốn lần dòng CPU trước đó. Tốc độ xử lý của một câu lệnh (LD) là 0.33μs đối với A1SJHCPU và A1SHCPU, 0.25μs cho A2SHCPU hoặc A2SHCPU-S1, và 0.09nS cho A2USH-S1CPU.

*8k/14k/30k bước chương trình và bộ nhớ trong

Lên đến 30k bước chương trình có thể được tạo ra bởi A2SHCPU-S1, và được lưu trữ trong bộ nhớ RAM với pin dự phòng. 2k bước, 8k và 30k bước tùy chọn bộ nhớ EEPROM cassette cũng có sẵn.
*Kiểm soát lên đến 2048 I/O
Số điểm vào ra (I/O) có thể được kiểm soát, thay đổi từ A1SJHCPU của 256 điểm để A2SHCPU-S1 là 1024 điểm với tối đa ba đơn vị cơ sở mở rộng. Tuy nhiên, tổng số I/O bao gồm cả các I/O từ xa  thông qua CC-Link hoặc hệ thống MELSECNET lên đến 2048 I/O cho bất kỳ loại AnSHCPU.
*Kích thước nhỏ gọn
http://thietbimitsubishi.com/san-pham/thiet-bi-tu-dong/plc/dong-a-plc/ans-cpu.html