Tìm kiếm nâng cao

Các khối mở rộng dành cho QnAS/AnS

Tall Glow

QnAS/AnS

CÁC KHỐI MỞ RỘNG QnAS/AnS

GIÁ: LIÊN HỆ

 

I.Các khối mở rộng dành cho QnAS CPU

Mã hàng
Đặc tính kỹ thuật
QnAS AnS
CPU base units (High speed)

A1S38HBEU
Power supply+CPU, 8 slots, high speed CPU base unit, CE compliance

 
A1S38HB
Power supply+CPU, 8 slots, high speed CPU base unit

 
RAM IC memory cards
 
Q1MEM-2MS RAM: 2048k bytes
 
Q1MEM-1MS RAM: 1024k bytes
 
Q1MEM-512S RAM: 512k bytes
 
Q1MEM-256S RAM: 256k bytes
 
Q1MEM-128S RAM: 128k bytes
 
Q1MEM-64S RAM: 64k bytes
 
RAM + EEPROM IC memory cards

Q1MEM-1MSE RAM: 512k bytes; EEPROM: 512k bytes  
Q1MEM-512SE RAM: 256k bytes; EEPROM: 256k bytes
 
Q1MEM-256SE RAM: 128k bytes; EEPROM: 128k bytes
 
Q1MEM-128SE RAM: 64k bytes; EEPROM: 64k bytes
 
Q1MEM-64SE RAM: 32k bytes; EEPROM: 32k bytes
 
RAM + Flash ROM IC memory cards
 
Q1MEM-2MSF RAM: 1024k bytes; Flash ROM: 1024k bytes
 
Q1MEM-1MSF RAM: 512k bytes; Flash ROM: 512k bytes
 
Q1MEM-512SF RAM: 256k bytes; Flash ROM: 256k bytes  
Q1MEM-256SF RAM: 128k bytes; Flash ROM: 128k bytes  
Serial communication modules
 
A1SJ71QC24-R2 RS-232C (2CH: D-SUB); Communication speed: 300~19200 bps
 
A1SJ71QC24N-R2 RS-232C (1CH: D-SUB)+RS-422/485 (1CH: COM); Communication speed: 300~115200 bps  
A1SJ71QC24 RS-232C (1CH: D-SUB)+RS-422/485 (1CH: COM); Communication speed: 300~19200 bps  
A1SJ71QC24N RS-232C (1CH: D-SUB)+RS-422/485 (1CH: COM); Communication speed: 300~115200 bps  
MELSECNET/10 modules
 
A1SJ71QLP21S
QSI200/250 fiber optic loop system, master/local station, remote I/O master station,
outside power supply

 
A1SJ71QLP21
QSI200/250 fiber optic loop system, master/local station, remote I/O master station
 
A1SJ72QLP25
QSI200/250 fiber optic loop system, remote I/O station
 
A1SJ71QLP21GE GI62.5/125 fiber optic loop system, master/local station, remote I/O master station
 
A1SJ71QLR21 Coaxial loop system, master/local station, remote I/O master station
 
A1SJ71QBR11 Coaxial bus system, master/local station, remote I/O master station
 
A1SJ72QBR15 Coxial bus system, remote I/O station
 
A1SJ72QLR25 Coxial loop system, remote I/O station
   
Ethernet interface modules

A1SJQE71-B2
10BASE2 Ethernet interface module
 
A1SJQE71-B5
10BASE5 Ethernet interface module
 
CC-Link module
 
A1SJ61QBT11
CC-Link master/local station

 


II.Các khối mở rộng dành cho AnS CPU

Mã hàng
Đặc tính kỹ thuật
QnAS
AnS
Memory modules
 
A2SNMCA-30KE EEPROM Memory cassette, 30k steps


A1SNMCA-8KE EEPROM Memory cassette, 8k steps

A1SNMCA-2KE EEPROM Memory cassette, 2k steps

A1SNMCA-8KP EPROM Memory cassette, 8k steps  
Power supply modules
 
A1S62PN AC 100-240V I/P, DC5V 5A O/P

A1S62PN AC 100-240V I/P, DC5V 3A O/P & DC 24V 0.4A OP

 A1S63P DC 24V I/P, DC5V 5A O/P

CPU base units
 
A1S38B 8 I/O slots (2 others for CPU and power supply)
A1S35B 5 I/O slots (2 others for CPU and power supply)
A1S33B 3 I/O slots (2 others for CPU and power supply)
A1S32B 2 I/O slots (2 others for CPU and power supply)
Extension base units
 
A1S68B-S1 8 I/O slots (1 other for power supply)
A1S65B-S1 5 I/O slots (1 other for power supply)
A1S58B-S1 8 I/O slots
A1S55B-S1 5 I/O slots
A1S52B-S1 2 I/O slots
Extension cables  
A1SC01B 55mm (2.17 inch) cable
A1SC03B 300mm (11.81 inch) cable

A1SC07B 700m (27.56 inch) cable

A1SC12B 1.2m (47.24 inch) cable

A1SC30B 3m (118.11 inch) cable

A1SC60B 6m (236.22 inch) cable

A1SC05NB 450mm (17.72 inch) cable (connects to A Series extension base)

A1SC07NB 700mm (27.56 inch) cable (connects to A Series extension base)

A1SC30NB 3m (118.11 inch) cable (connects to A Series extension base)

A1SC50NB 5m (196.85 inch) cable (connects to A Series extension base)


http://thietbimitsubishi.com/san-pham/thiet-bi-tu-dong/plc/dong-a-plc/cac-khoi-mo-rong-danh-cho-qnasans.html