Tìm kiếm nâng cao

CÁC KHỐI MỞ RỘNG

Tall Glow

CÁC KHỐI MỞ RỘNG

CÁC SẢN PHẨM KHỐI MỞ RỘNG

GIÁ: LIÊN HỆ


Danh mục sản phẩm

Mã hàng Thông số kỹ thuật
Motion CPU module
Q172CPU For 8-axis control
Q173CPU
For 32-axis control
Battery
Q6BAT
Replacement battery for Q02/Q02H/Q06H/Q12H/Q25HCPU
IC memory card 
Q2MEM-1MBS
SRAM card: 1M bytes
Q2MEM-2MBF
Flash card: 2M bytes (Flash ROM)
Q2MEM-4MBF
Flash card: 4M bytes (Flash ROM)
Q2MEM-8MBA
ATA card: 8M bytes (ATA flash ROM)
Q2MEM-16MBA
ATA card: 16M bytes (ATA flash ROM)
Q2MEM-32MBA
ATA card: 32M bytes (ATA flash ROM)
SRAM card battery 
Q2MEM-BAT
Replacement battery for Q2MEM-1MBS
Base Unit :Main 
Q33B
Power supply + CPU + 3 I/O slots for Q series modules
Q35B
Power supply + CPU + 5 I/O slots for Q series modules
Q38B
Power supply + CPU + 8 I/O slots for Q series modules
Q312B
Power supply + CPU + 12 I/O slots for Q series modules
Base Unit :Extension
Q63B
Power supply + 3 I/O slots for Q series modules
Q65B
Power supply + 5 I/O slots for Q series modules
Q68B
Power supply + 8 I/O slots for Q series modules
Q612B
Power supply + 12 I/O slots for Q series modules
Q52B
2 I/O slots for Q series modules (power supply module unnecessary)
Q55B
5 I/O slots for Q series modules (power supply module unnecessary)
Base Unit :Adaptor
Q6DIN1
DIN rail mounting adaptor for Q38B/Q312B/Q68B/Q612B
Q6DIN2
DIN rail mounting adaptor for Q35B/Q65B
Q6DIN3
DIN rail mounting adaptor for Q33B/Q63B
Extension cable 
QC05B
0.45m (1.48feet)
QC06B
0.6m (1.96feet)
QC12B
1.2m (3.93feet)
QC30B
3m (9.84feet)
QC50B
5m (16.4feet)
QC100B
10m (32.8feet)
Power supply module 
Q61P-A1
100-120VAC input/5VDC 6A output
Q61P-A2
200-240VAC input/5VDC 6A output
Q62P
100-240VAC input/5VDC 3A, 24VDC/0.6A output
Q63P
24VDC input/5VDC 6A output
Q64P
100-120/200-240VAC input/5VDC 8.5A output
Input module: AC
QX10
100-120VAC/7 to 8mA, 16 points, response time: 20ms, terminal block
QX28
240VAC, 8 points, terminal block
Input module: DC (Note 1)
QX40
24VDC/4mA, positive common, 16 points, response time: 1/5/10/20/70ms, terminal block
QX40-S1
24VDC positive common input 16 points, terminal block for high-speed input (response time of 0.1ms can be specified)
QX41
24VDC/4mA, positive common, 32 points, response time: 1/5/10/20/70ms, connector (Note 2)
QX42
24VDC/4mA, positive common, 64 points, response time: 1/5/10/20/70ms, connector (Note 2)
Input module: DC sensor (Note 1) 
QX70
5-12VDC input shared between positive common and negative common, 16-point terminal block
QX71
5-12VDC input shared between positive common and negative common, 32-point connector (Note 2)
QX72
5-12VDC input shared between positive common and negative common, 64-point connector (Note 2)
Input module: DC (Note 1)
QX80
24VDC/4mA, negative common, 16 points, response time: 1/5/10/2070ms, terminal block
QX81
24VDC/4mA, negative common, 32 points, response time: 1/5/10/2070ms, connector (Note 3)
Output moduleContact
QY10 240VAC/24VDC, 2A/point, 8A/common, 16 points (16 points/common), output delay: 12ms, without fuse, terminal block
QY18A 240VAC/24VDC 2A, 8 independent contact output points, terminal block
Output module: AC triac
QY22
240VAC/0.6A, 16 points, terminal block, without fuse
Output moduleTransistor (Sink)
QY40P
12/24VDC 0.1A/point, 1.6A/common, 16 points (16 points/common), output delay: 1ms, terminal block, with short-circuit protection function
QY41P
12/24VDC 0.1A/point, 2A/common, 32 points (32 points/common), output delay: 1ms, connector, with short-circuit protection function (Note 2)
QY42P
12/24VDC 0.1A/point, 2A/common, 64 points (32 points/common), output delay: 1ms, connector, with short-circuit protection function (Note 2)
QY50
12/24VDC 0.5A/point, 4A/common, 16 points (16 points/common), output delay: 1ms, with fuse, terminal block
Output module :Transistor
QY68A 5-24VDC, 2A/point, 8A/module, 8 points, all points independent, sink/source, terminal block, without fuse
Output module :TTL.CMOS (Sink)
QY70
 5/12VDC, 16mA/point, 16 points (16 points/common), output delay: 0.3ms, with fuse, terminal block
QY71
 5/12VDC, 16mA/point, 32 points (32 points/common), output delay: 0.3ms, with fuse, connector (Note 2)
Output module :Transistor (Source)
QY80
12/24VDC 0.5A/point, 4A/common, 16 points (16 points/common), output delay: 1ms, with fuse, terminal block
QY81P
12/24VDC 0.1A/point, 2A/common, 32 points (32 points/common), output delay: 1ms, connector, with short-circuit protection function (Note 3)
I/O composite moduleDC input/transistor output
QH42P
24VDC positive common input: 32 points (response time: 1/5/10/20/70ms)
12-24VDC, 0.1A sink output: 32 points, connector, with short-circuit protection function
QX48Y57
24VDC positive common input: 8 points
12-24VDC/0.5A sink output: 7 points, with fuse, terminal block
I/O module connector
A6CON1
Soldering 32-point connector (for QX41/42, QY41P/42P)
A6CON2
Solderless terminal connection 32-point connector (for QX41/42, QY41P/42P)
A6CON3
Flat cable pressure-displacement 32-point connector (for QX41/42, QY41P/42P)
A6CON1E
Soldering 32-point connector (for QX81, QY81P)
A6CON2E
Crimp-contact connection 32-point connector (for QX81, QY81P)
A6CON3E
Flat cable pressure-displacement 32-point connector (for QX81, QY81P)
Interrupt module (Note 6)
QI60 16 points, response time: OFF ON 0.2ms or less, ON OFF 0.3ms or less
Blank cover
QG60
Blank cover for I/O slot
Analog module: (Note 5) 
Q64AD
4 channels, analog-to-digital conversion: voltage/current input
Q68ADV
8 channels, analog-to-digital conversion: voltage input
Q68ADI
8 channels, analog-to-digital conversion: voltage input
Q62DA
2 channels, digital-to-analog conversion: voltage/current output
Q64DA
4 channels, digital-to-analog conversion: voltage/current output
Q68DAV
8 channels, digital-to-analog conversion: voltage output
Q68DAI
8 channels, digital-to-analog conversion: current output
Temperature input module 
Q64TD
4 channels, thermocouple input
Q64RD
4 channels, platinum temperature measuring resistor input (3/4-wire type)
Temperature control module (Note 5) 
Q64TCTT
Thermocouple input-transistor output
Q64TCTTBW
Thermocouple input-transistor output with wire breakage detection function
Q64TCRT
Platinum resistance thermometer input-transistor output
Q64TCRTBW
Platinum resistance thermometer input-transistor output with wire breakage detection function
High-speed counter 
QD62
2 channels, 200kpps, 5/12/24VDC input, sink transistor output
QD62D
2 channels, 500kpps, differential input, sink transistor output
QD62E
2 channels, 200kpps, 5/12/24VDC input, source transistor output
Positioning module (Note 5) 
QD75P1 1-axis, open collector output
QD75P2
2-axis, open collector output
QD75P4
4-axis, open collector output
QD75D1
1-axis, differential output
QD75D2
2-axis, differential output .
QD75D4
4-axis, differential output
QD75M1
1-axis, SSCNET compatible
QD75M2
2-axiss, SSCNET compatible
QD75M4
4-axis, SSCNET compatible
QD70P4
4-axis, pulse output (servo motor, stepping motor compatible)
QD70P8
8-axis, pulse output (servo motor, stepping motor compatible)
Ethernet module
QJ71E71
For 10BASE-5/10BASE-T
QJ71E71-B2
For 10BASE-2
QJ71E71-100
For 10BASE-T/100BASE-TX
MELSECNET/H module
QJ71LP21-25
SI/QSI optical cable, duplex loop, for control, ordinary or master station
QJ71LP21G
GI optical cable, duplex loop, for control, ordinary or master station
QJ72LP25-25
SI/QSI optical cable, duplex loop, for remote I/O station
QJ72LP25G
GI optical cable, duplex loop, for remote I/O station
QJ71BR11
Coaxial 75Ù cable, simplex bus
QJ72BR15
Coaxial 75Ù cable, simplex bus for remote I/O station
Q80BD-J71LP21-25
MELSECNET/H board for personal computer, optical cable specifications, for control or ordinary station
Q80BD-J71LP21G
MELSEC/H board for personal computer, SI/QSI/H-PC optical cable specifications, for control or ordinary station
Q80BD-J71BR11
MELSECNET/H board for personal computer, coaxial cable specifications, for control or ordinary station
CC-Link module (Note 5) 
QJ61BT11
For master/local
Serial communication module (Note 6) 
QJ71C24
RS-232 1 channel, RS-422/485 1 channel
QJ71C24-R2
RS-232 2 channels
Modem interface module 
QJ71CMO
Built-in modem 1 channel/RS-232 1 channel
Intelligent communication module 
QD51
RS232 2 channels
QD51-R24
RS232 1 channel, RS422/485 1 channel
SW1IDV-AD51HP (Note 4)
QD51 software package (shared between DOS/V personal computer and AD51H-S3/A1SD51S)
SW1NX-AD51HP (Note 4)
QD51 software package (shared between NEC PC9800 series personal computer and AD51H-S3/A1SD51S)
FL-net module (Note 5) 
QJ71FL71
For 10BASE-5/10BASE-T
QJ71FL71-B2
For 10BASE-2
Extension base unit
QA1S65B
Power supply + 5 I/O slots for AnS series modules
QA1S68B
Power supply + 8 I/O slots for AnS series modules
QA65B
Power supply + 5 I/O slots for large A series modules (high-performance model only)
http://thietbimitsubishi.com/san-pham/thiet-bi-tu-dong/plc/dong-q-plc/cac-khoi-mo-rong.html