Tìm kiếm nâng cao

Q MOTION CPU

Tall Glow

Q MOTION CPU

CÁC SẢN PHẨM Q MOTION CPU

GIÁ: LIÊN HỆ

PLC họ Q của Mitsubishi, dòng sản phẩm mới phát triển từ họ A.
Ứng dụng trong công nghiệp, tự động hóa cao.

 

 

Dãy sản phẩm

Mã hàng
Thông số kỹ thuật
Q172HCPU
SSCNET III compatible
For 8-axis control
Q173HCPU
SSCNET III compatible
For 32-axis control
Q172HCPU-T
SSCNET III compatible
For 8-axis control
Teaching module compatible
Q173HCPU-T
SSCNET III compatible
For 32-axis control
Teaching module compatible
Q172CPUN
For 8-axis control
Q173CPUN
For 32-axis control
Q172CPUN-T
For 8-axis control
Teaching module compatible
Q173CPUN-T
For 32-axis control
Teaching module compatible
http://thietbimitsubishi.com/san-pham/thiet-bi-tu-dong/plc/dong-q-plc/q-motion-cpu.html