Tìm kiếm nâng cao

MR-J3

Tall Glow

MR-J3

I.Giới thiệu:

Để đáp ứng nhu cầu và ứng dụng điều khiển, Servo MR-J3 có 2 dạng: Dòng MR-J3-A phù hợp cho những tác vụ điều khiển thông thường về vận tốc, momen xoắn và vị trí. Dòng MR-J3-B chuyên dùng cho các hệ điều khiển kín tổng thể, hệ nhiều trục chuyển động nội suy và đặc biệt là hệ mạng điều khiển servo với đường truyền cable quang (fiber).

Các đơn vị cấu hình (Plug & Play) để điều khiển chuyển động của Mitsubishi Electric và hệ thống kiểm soát vị trí, mà chúng được kết nối thông qua mạng tốc độ cao SSCNET III, trong đó có một chu kỳ thời gian 0,44 phần nghìn giây. Các MR-J3 với đầu ra từ 50W đến 7kW. 

II.Những tính năng chính:

  • Điều khiển tốc độ cao cho lần định vị siêu ngắn; trung bình tốc độ phản ứng tần số 900Hz
  • Độ phân giải cao cho tính mã hóa tốc độ tối đa (18 bit 262.144 P / rev)
  • Advanced vibration suppression for outstanding adaptation to machine requirements
  • Autotuning cho các thiết lập , nhanh và chính xác.
  • Tối ưu chi phí / lợi ích tỷ lệ
  • Vị trí tuyệt đối bao gồm bộ mã hóa như trang bị tiêu chuẩn
  • Minimum wiring overheads thanks to Plug & Play configuration and automatic motor identification
  • Hỗ trợ các tiêu chuẩn toàn cầu

III.Các dòng sản phẩm:

Mã hàng 
Công suất ngõ ra 
 Nguồn cấp
MR-J3-10A
0.1kW
3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz hoặc 1-phase 200 to 230VAC 50/60Hz 
MR-J3-10B  0.1kW 
MR-J3-10A1  0.1kW  1-phase 100 to 120VAC 50/60Hz 
MR-J3-10B1  0.1kW 
MR-J3-20A  0.2kW   3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz hoặc 1-phase 200 to 230VAC 50/60Hz  
MR-J3-20B  0.2kW 
MR-J3-20A1  0.2kW   1-phase 100 to 120VAC 50/60Hz 
MR-J3-20B1  0.2kW  
MR-J3-40A  0.4kW
3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz hoặc 1-phase 200 to 230VAC 50/60Hz  
MR-J3-40B  0.4kW
MR-J3-40A1  0.4kW 1-phase 100 to 120VAC 50/60Hz 
MR-J3-40B1  0.4kW
MR-J3-60A
0.6kW  3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz hoặc 1-phase 200 to 230VAC 50/60Hz  
MR-J3-60B  0.6kW 
MR-J3-60A4  0.6kW  3-phase 380 to 480VAC 50/60Hz 
MR-J3-60B4  0.6kW 
MR-J3-70A  0.7kW 3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz hoặc 1-phase 200 to 230VAC 50/60Hz  
MR-J3-70B  0.7kW 
MR-J3-100A  1.0kW  3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz
MR-J3-100B
1.0kW 
MR-J3-100A4  1.0kW  3-phase 380 to 480VAC 50/60Hz 
MR-J3-100B4  1.0kW 
MR-J3-200A  2.0kW 3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz 
MR-J3-200B  2.0kW
MR-J3-200A4  2.0kW  3-phase 380 to 480VAC 50/60Hz 
MR-J3-200B4  2.0kW
MR-J3-350A  3.5kW 3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz
MR-J3-350B  3.5kW 
MR-J3-350A4  3.5kW  3-phase 380 to 480VAC 50/60Hz 
MR-J3-350B4  3.5kW
MR-J3-500A  5.0kW  3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz 
MR-J3-500B  5.0kW 
MR-J3-500A4  5.0kW  3-phase 380 to 480VAC 50/60Hz 
MR-J3-500B4  5.0kW  
MR-J3-700A  7.0kW  3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz 
MR-J3-700B  7.0kW  
MR-J3-700A4  7.0kW   3-phase 380 to 480VAC 50/60Hz 
MR-J3-700B4  7.0kW 
MR-J3-11KA  11kW 3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz 
MR-J3-11KB  11kW
MR-J3-11KA4  11kW 3-phase 380 to 480VAC 50/60Hz 
MR-J3-11KB4  11kW 
MR-J3-15KA  15kW 3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz 
MR-J3-15KB  15kW
MR-J3-15KA4  15kW 3-phase 380 to 480VAC 50/60Hz 
MR-J3-15KB4  15kW
MR-J3-22KA  22kW  3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz 
MR-J3-22KB  22kW 
MR-J3-22KA4  22kW  3-phase 380 to 480VAC 50/60Hz 
MR-J3-22KB4  22kW 
MR-J3-30-DUKA  30kW  3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz 
MR-J3-30-DUKA4  30kW
3-phase 380 to 480VAC 50/60Hz 
 Mã hàng  Công suất
ngõ ra
Torque
Rated/Max 
 Độ phân giải
Encoder
 Chuẩn
bảo vệ
HF-KP series servo motor
HF-KP053
0.05KW
0.16/0.48 Nm  
 
 
 
 
262.144 xung/vòng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP65 
 
 
 
 
HF-KP053B 
HF-KP13B 
0.1KW
0.32/0.95 Nm
HF-KP13B 
HF-KP23
0.2KW  
0.64/1.9 Nm
HF-KP23B 
HF-KP43  0.4KW 
1.3/3.8 Nm 
HF-KP43B 
HF-KP73 
0.75KW 
2.4/7.8 Nm
HF-KP73B
HF-MP series servo motor
HF-MP053
0.05KW
0.16/0.48 Nm
262.144 xung/vòng
IP65 
HF-MP053B
HF-MP13
0.1KW 
0.32/0.95 Nm
HF-MP13B
HF-MP23
0.2KW 
0.64/1.9 Nm
HF-MP23B
HF-MP43
0.4KW 
1.3/3.9 Nm
HF-MP43B
HF-MP73
0.75KW 
2.4/7.2 Nm
HF-MP73B
HC-LP series servo motor
HC-LP52
0.5KW 
2.39/7.16 Nm
262.144 xung/vòng 
IP65
HC-LP52B
HC-LP102
1.0KW 
4.78/14.4 Nm 
HC-LP102B
HC-LP152
1.5KW 
7.16/21.6 Nm 
HC-LP152B
HC-LP202
2.0KW 
9.55/28.5 Nm
HC-LP202B
HC-LP302
3.0KW 
14.3/42.9 Nm 
HC-LP302B
HC-RP series servo motor
HC-RP103  1.0KW 
3.18/7.95 Nm 
262.144 xung/vòng
IP65
HC-RP203B
HC-RP153
1.5KW 
4.78/11.9 Nm 
HC-RP203B
HC-RP203
2.0KW 
6.37/15.9 Nm 
HC-RP203B
HC-RP353
3.5KW 
11.1/27.9 Nm 
HC-RP353B
HC-RP502
5.0KW 
15.9/39.7 Nm 
HC-RP502B
HC-UP series servo motor
HC-UP72  0.75KW  
3.58/10.7 Nm 
262.144 xung/vòng 
IP65
HC-UP72B
HC-UP152
1.5KW  
7.16/21.6 Nm 
HC-UP152B
HC-UP202
2.0KW  
9.55/28.5 Nm 
HC-UP202B
HC-UP352
3.5KW  
16.7/50.1 Nm 
HC-UP352B
HC-UP502 5.0KW 
23.9/71.6 Nm 
HC-UP502B
HF-SP 1000r/min series servo motor 
HF-SP51 0.5KW
4.77/14.3 Nm 
 262.144 xung/vòng
 IP67
HF-SP51B
HF-SP81
0.58KW
8.12/24.4 Nm
HF-SP81B
HF-SP121
1.2KW
11.5/34.4 Nm
HF-SP121B
HF-SP201
2.0KW
 19.1/57.3 Nm  
HF-SP201B
HF-SP301
3.0KW
28.6/85.9 Nm
HF-SP301B
HF-SP421
4.2KW
40.1/120 Nm
HF-SP421B
HF-SP 2000r/min series servo motor (200VAC)
HF-SP52
 0.5KW
2.39/7.16 Nm
 
 
 
 
 
 
262.144 xung/vòng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP67
 
 
 
 
 
 
 
HF-SP52B
HF-SP102
 1.0KW
4.77/14.3 Nm
HF-SP102B
 
http://thietbimitsubishi.com/san-pham/thiet-bi-tu-dong/servo/mr-j3.html