Tìm kiếm nâng cao

Phần mềm GTWorks3

Tall Glow

Phần mềm GTWorks3

I.Giới thiệu
GT Works3 là phần mềm thiết kế vàcấu hình cho màn hình GOT 1000 . GT Works3 cung cấp nhiều chức năng thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho lập trình viên . Lập trình từ tất cả các nền và trình độ kỹ năng có thể điều hướng và tiếp cận dự án chi tiết, hệ thống và cài đặt màn hình nhanh chóng. Dữ liệu các mô hình, các cửa sổ hộp thoại, đã được tối ưu hóa để giảm thời gian phát triển và cung cấp sự linh hoạt cho nhu cầu lập trình. Các thư viện đồ họa tiêu chuẩn cung cấp một trong những bộ sưu tập toàn diện nhất . Sau khi phát triển màn hình hoàn tất, một màn hình mô phỏng cho phép nhà phát triển gỡ lỗi và xác minh các dự án của họ bằng cách sử dụng các biến thời gian thực và điều kiện.
MELSOFT GT Works3
 là một chương trình HMI hoàn chỉnh, tạo màn hình, và bảo trì chương trình. Chức năng của phần mềm đã được xây dựng xung quanh các khái niệm dễ sử dụng, đơn giản hóa (mà không bị mất chức năng), và trực quan (trong thiết kế đồ họa và màn hình)

II.Download
GTWorks3 Brochure
http://thietbimitsubishi.com/san-pham/thiet-bi-tu-dong/software/phan-mem-gtworks3.html